• Şirket  Kuruluş  Ve Örgütlenme Hizmetleri Yabancı Şirket Kuruluşu (Anonim ve Limited) Yabancı Şirket Şube veya irtibat Bürosu Açılışı Serbest Bölgelerde Şirket Kuruluşu

  • D.V. :1 ve 2 no’lu K.D.V. Beyannamelerinin düzenlenmesi, Tahakkuku ve bildirimi ile aylar  ve yıllar itibariyle beyanname değerlerinin    karşılaştırmalı analizinin yapılması. MUHTASAR    :Muhtasar Vergi Beyannamelerinin

  •   Ak Çözüm Danışmanlık müşterilerine vergi düzenlemelerindeki son değişiklikleri ve gelişmeleri bildirerek, işletmeleri için çıkarımda bulunmaları hususunda uyarılarda bulunur. Ak

  •   Kurumlar Vergisinin Konusu ve  Özellikleri Kurumlar Vergisi Tam ve Dar mükellefleri ve Özellikleri (Sermaye Şirketleri, Kooperatifler, İktisadi Kamu Kuruluşları, Dernek

  •   Ak Çözüm Danışmanlık’ ın  faaliyet alanlarının başında gelen Muhasebe Operasyonlarında, firmaların hedefleri ve planları ışığında en uygun yapılanmalarını, karar,