Muhasebe Nedir?

Muhasebeci firmanın mali yapısını inceler. Güncel mevzuata uygun hale getirir; belirli periyotlarla sürekli takibini yapar. Firmanın envanterini çıkararak, stok ve sabit kıymetlerin sayımlarını geçici vergi dönemlerini de dikkate alarak yapar. Sayımlar da elde ettiği fiili envanter ile muhasebe kayıtlarında yer alan kaydi envanter kayıtlarını karşılaştırır. Bulduğu eksikleri, stok eksikleri hesabına kayıt ederken, fazlalıkları ise stok fazlalığı hesabına kayıtlarını yapar. Sabit kıymetlerinde aynı şekilde sayım ve dökümlerini yaparken hala kullanım da olup olmadıklarını kullanımda ise gerçekte ne kadar ömürlerinin kaldığını kontrol eder. Buna uygun muhasebe kayıtlarını yeniden değerleme ve diğer yöntemler ile düzenlemesi konularında çalışmalar yapar. Firmanın finansal yapısı ile ilgili çalışma yapar fiili kayıtlarını kontrol eder. Fiili kayıtla kaydi kayıt arasındaki farkları kontrol ederken, bir yandan da üst yönetime düzenli çalışmalar hakkında raporlar sunar. Muhasebe ise başlangıçta yapılan bu çalışmaların bütünüdür.