Category: MEVZUAT DUYURULARI

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİ BEYANNAME ŞİFRESİNDEN AYRI OLARAK SİRKÜLER (TASLAĞI)

Konusu : Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan mükelleflerin/işverenlerin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda mevcut e- beyanname şifresinden ayrı olarak alınacak ilave bir şifre ile gönderebilmesi Tarihi : …/…/2019 Sayısı : VUK-117/2019-7 İlgili olduğu maddeler: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesi Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesinde; “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ….  Read More

0 commentsMEVZUAT DUYURULARI

GÜVENLİ MOBİL ÖDEME VE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ  (Sıra No: 507) Giriş MADDE 1 – (1) Günümüzde bilgi-iletişim ve finansal teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler ile elektronik belge uygulamalarında kat edilen önemli mesafeler, mükelleflerimizin iş süreçlerini, ödeme ve tahsilat süreçlerini, müşterilerine düzenlemekte oldukları belgelerin oluşturulması, iletilmesi ve muhafazasında sağlamakta olduğu verimlilik, maliyet avantajı, işlem kolaylığı ve etkin analiz ve denetim kolaylığı nedeniyle, yeni uygulamaların mükelleflerimizin kullanımına sunulmasının önemini artırmaktadır. Bu kapsamda, bankalar, elektronik para kuruluşları, ödeme kuruluşlarınca sunulan yeni teknolojik gelişmelere uygun, ….  Read More

0 commentsMEVZUAT DUYURULARI