Category: MüşavirlikHizmetleri

Mali Müşavirlik

  Ak Çözüm Danışmanlık’ ın  faaliyet alanlarının başında gelen Muhasebe Operasyonlarında, firmaların hedefleri ve planları ışığında en uygun yapılanmalarını, karar, başvuru, onay, uygulama ve değerlendirme süreçlerini yönetmekteyiz. Bu süreç şirket kuruluş planlaması ve şirket ortaklarına tüzel kişilik eğitimleri ile başlayarak, yaşayan tüm süreçleri organize etmek şeklinde yürütülmektedir. Muhasebe Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri kapsamında; Mali yapı ile ilgili hedef tespit çalışmaları, Bu hedeflere uygun analizlerin yapılması ve analizler ışığında uygun mali yapının oluşturulması, Mali açıdan kuruluş ….  Read More

0 commentsMüşavirlikHizmetleri

Ticari Defterlerin Kapanış ve Açılış Onayları

(E-defter kapsamında tutulan yevmiye ve kebir defterleri için 2019/Ocak ayına ilişkin 2019/Nisan ayında alınacak elektronik defter beratları Açılış Onayı, 2019/Aralık ayına ilişkin 2019/Nisan ayında alınacak elektronik defter beratı ise Kapanış Onayı olacak olup bunlar için başkaca onay yapılmayacaktır.) Muhasebeyle İlgili Olan Defterler Açılış Onay Zamanı Gelecek Yıllar Açılış Onayı Kapanış Onay Zamanı Yevmiye Defteri Kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlamadan önce noter tasdiki Defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminden önceki ay sonuna kadar noter tasdiki İzleyen faaliyet döneminin altıncı ….  Read More

0 commentsMüşavirlikHizmetleri

Kurum Kazançlarının Vergilendirilmesi

  Kurumlar Vergisinin Konusu ve  Özellikleri Kurumlar Vergisi Tam ve Dar mükellefleri ve Özellikleri (Sermaye Şirketleri, Kooperatifler, İktisadi Kamu Kuruluşları, Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler, İş Ortaklıkları (Joint Venture), Döner Sermayeli İşletmeler Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Muafiyetler Diğer Kanunlarda Yer Alan Muafiyetler Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre İstisna Kapsamına Alınan Kazançlar Diğer Kanunlarda Yer Alan İstisnalar Uluslar arası Antlaşmalarla Sağlanan İstisnalar ve Uluslar arası Kurumlara Tanınan İstisnalar İstisna Uygulaması ve Önemli Konular Safi Kurum Kazancının ….  Read More

0 commentsMüşavirlikHizmetleri

Ticari Kazançların Vergilendirilmesi (Gelir Vergisi)

  Ticari Faaliyetlerin Özellikleri Şahıs Şirketlerinin Ortaklık Yapısı ve Vergilendirmede özellik arz eden hususlar Bilanço esasına tabi Birinci sınıf Tacirlerin Gerçek Usulde Vergilendirmesi İşletme Hesabı esasına tabi İkinci sınıf Tacirlerin Gerçek Usulde Vergilendirmesi Birinci Sınıftan İkinci Sınıfa Geçiş Koşulları İkinci Sınıftan Birinci Sınıfa Geçiş Koşulları Ticari Kazancın Tespitinde İndirilecek Giderler Ticari Kazancın Tespitinde İndirilemeyecek Giderler Diğer Kanunlara Göre İndirilebilecek ve indirilemeyecek Giderler Yıllara Sari İnşaat ve Onarma İşlerinin Vergilendirilmesi Ticari Kazancın Tespiti ve İstisnaları (PTT ….  Read More

0 commentsMüşavirlikHizmetleri

Menkul Sermaye Gelirlerinin Vergilendirilmesi

  TL ve Döviz Cinsinden Vadeli Mevduat Faiz Geliri Vergilendirilmesi Hazine Bonosu Faiz Geliri Vergilendirilmesi Eurobondlardan elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi Yurtdışında Yaşayan T.C. Vatandaşlarının Elde ettiği Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi Kar Paylarının (Temettü Geliri) Vergilendirilmesi Repo Faiz Geliri Vergilendirilmesi Borsa Alım, Satım Kazancı Vergilendirilmesi Gayrimenkul Alım, Satım Değer Artış Kazancı Vergilendirilmesi Aile Bireyleri ile Küçüklerin, Kısıtlıların ve Mümeyyiz Olmayanların Vergilendirilmesi Menkul Sermaye İratlarının istisnaları, muafiyetleri vb. Konularda Danışmanlık Lütfen takip ediniz:

0 commentsMüşavirlikHizmetleri

Gayrimenkul Sermaye Gelirlerinin Vergilendirilmesi

  TL ve Döviz Cinsinden Konut Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi TL ve Döviz Cinsinden İşyeri Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi İşyeri Kira Gelirlerinden artan Stopaj alacağının iade işlemleri Yurtdışında Yaşayan T.C. Vatandaşlarının Elde ettiği Gayrimenkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi Yabancı Ülke Vatandaşlarının Türkiye’de elde ettiği Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi Çifte Vergilendirmeyi önleme antlaşması çerçevesinde elde edilen Gayrimenkul Gelirlerinin Vergilendirilmesi Aile Bireyleri ile Küçüklerin, Kısıtlıların ve Mümeyyiz Olmayanların Vergilendirilmesi Gayrimenkul Sermaye Gelirlerinin istisnaları, muafiyetleri Konularında Danışmanlık Lütfen takip ediniz:

0 commentsMüşavirlikHizmetleri

Vergi Hizmetleri

  Ak Çözüm Danışmanlık müşterilerine vergi düzenlemelerindeki son değişiklikleri ve gelişmeleri bildirerek, işletmeleri için çıkarımda bulunmaları hususunda uyarılarda bulunur. Ak Çözüm Danışmanlık tarafından sağlanan vergi hizmetleri aşağıdaki gibidir; Yerel ve uluslar arası vergi planlaması KDV çözümleri ve KDV danışmanlığı Vergi daireleri ile olan anlaşmazlıkların çözümlenmesi Serbest ticaret bölgeleri hakkında danışmanlık Yabancı çalışanlara ait vergi problemlerinin çözümlenmesi Şirket birleşmeleri ve satın almalar sırasındaki vergisel inceleme Ak Çözüm Danışmanlık gerekli durumlarda ve hukuki uzmanlaşmaya ihtiyaç duyulduğunda saygın ….  Read More

0 commentsMüşavirlikHizmetleri

Beyanname Hizmetleri

D.V. :1 ve 2 no’lu K.D.V. Beyannamelerinin düzenlenmesi, Tahakkuku ve bildirimi ile aylar  ve yıllar itibariyle beyanname değerlerinin    karşılaştırmalı analizinin yapılması. MUHTASAR    :Muhtasar Vergi Beyannamelerinin düzenlenmesi, Tahakkuku ve Bildirimi ile Beyannameyi oluşturan kalemlerin detaylı   Raporlanması. GELİR           :Ticari Kazanç (1. ve 2. sınıf Tüccarlar ve adi ortaklıklar) Menkul Sermaye İradı (Faiz, Temettü, alım satım kazancı)   Gayrimenkul   Sermaye  (Kira Geliri)   Diğer Gelirlere ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin    Hazırlanması, Tahakkuku ve bildirimi. KURUMLAR    :Tam ve Dar Mükelleflere ait Yıllık kurumlar vergisi beyannamenin hazırlanması Tahakkuku ve bildirimi. S.M.V.       :Bankacılık ve Sigorta Muameleleri Vergisi  Beyanı, Tahakkuku ve bildirimi SSK             :Sosyal ….  Read More

0 commentsMüşavirlikHizmetleri

Şirket Kuruluş

Şirket  Kuruluş  Ve Örgütlenme Hizmetleri Yabancı Şirket Kuruluşu (Anonim ve Limited) Yabancı Şirket Şube veya irtibat Bürosu Açılışı Serbest Bölgelerde Şirket Kuruluşu Anonim Şirket Kuruluşu Limited Şirket Kuruluşu Adi Ortaklık   Kuruluşu Şahıs Firması Kuruluşu Şirket Dönüşüm İşlemleri (Ltd.Şti.’den Anonim Şirkete veya Tersi Dönüşüm) Sermaye Artırımı ve Sermaye Ödendi rapor düzenleme Hisse Devri Adres Nakli Şube, Depo, Teşhir, Fabrika vb. Asıl işyerine bağlı ek birimlerin Açılışı Anonim Şirket Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul İşlemleri Anonim Şirket Mali Genel Kurulu ….  Read More

0 commentsMüşavirlikHizmetleri