Category: GÜNCEL MAKALELER

DEFTER KAPANIŞ TASDİKLERİ

Bilindiği gibi 6102 sayılı TTK Kanunu’nun 64. Maddesi 3. Fıkrasında “ …….. Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar,…………….. notere yaptırılır. ……. “ der. KİMLER YEVMİYE DEFTERİ KAPANIŞ TASDİĞİ YAPTIRMALIDIR? Bilanço esasına göre defter tutan Gelir Vergisi Mükellefleri, Kollektif ve Adi Komandit Şirketler ile Anonim, Limited ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Kooperatifler ve Dernek ve Vakıfların İktisadi İşletmeleri yevmiye defterinin kapanış tasdikini yaptırması gerekir. YEVMİYE DEFTERİ KAPANIŞ TASDİĞİ YAPTIRMAMASI CEZASI ….  Read More

0 commentsGÜNCEL MAKALELER

MAYIS 2019 ÜFE, Yİ-ÜFE VE ENFLASYON DEĞİŞİM ORANLARI

MAYIS AYI TÜFE VE YİÜFE DEĞİŞİM ORANLARI Tuik tarafından 03.06.2019 tarihinde açıklanan verilere göre; Tüfe, bir önceki aya göre % 0,95 bir önceki yılın aynı ayına göre % 18,71 on iki aylık ortalamalara göre %19.91 artış göstermiştir. Yi-Üfe, bir önceki aya göre % 2,67 bir önceki yılın aynı ayına göre % 28,71 on iki aylık ortalamalara göre % 32,85 artış göstermiştir. Kısaca Aylık Enflasyon TÜFE’de % 0,95 Yİ-ÜFE’de % 2,67 artış göstermiştir. Yıllık Enflasyon TÜFE’de ….  Read More

0 commentsGÜNCEL MAKALELER