DEFTER KAPANIŞ TASDİKLERİ

Bilindiği gibi 6102 sayılı TTK Kanunu’nun 64. Maddesi 3. Fıkrasında “ …….. Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar,…………….. notere yaptırılır. ……. “ der.
KİMLER YEVMİYE DEFTERİ KAPANIŞ TASDİĞİ YAPTIRMALIDIR?
Bilanço esasına göre defter tutan Gelir Vergisi Mükellefleri, Kollektif ve Adi Komandit Şirketler ile Anonim, Limited ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Kooperatifler ve Dernek ve Vakıfların İktisadi İşletmeleri yevmiye defterinin kapanış tasdikini yaptırması gerekir.

YEVMİYE DEFTERİ KAPANIŞ TASDİĞİ YAPTIRMAMASI CEZASI NEDİR?
Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 562/1-c maddesi 7.658.- TL.dir.
YEVMİYE DEFTERİ KAPANIŞ TASDİĞİ YAPTIRMAMASININ TİCARİ SONUÇLARI NEDİR?
Yevmiye Defterlerinin kapanış tasdik onayı yaptırmayanların belgeleri ticari davalarda delil olarak kabul edilmez.
YEVMİYE DEFTERİ KAPANIŞ TASDİĞİ SON GÜNÜ NEDİR?
Yevmiye Defterlerinin kapanış tasdik onayı 30.06.2019 tarihi Pazar gününe rastladığından 01.07.2019 günüdür.

Lütfen takip ediniz:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *