Mali Müşavirlik

 

Ak Çözüm Danışmanlık’ ın  faaliyet alanlarının başında gelen Muhasebe Operasyonlarında, firmaların hedefleri ve planları ışığında en uygun yapılanmalarını, karar, başvuru, onay, uygulama ve değerlendirme süreçlerini yönetmekteyiz. Bu süreç şirket kuruluş planlaması ve şirket ortaklarına tüzel kişilik eğitimleri ile başlayarak, yaşayan tüm süreçleri organize etmek şeklinde yürütülmektedir.

Muhasebe Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri kapsamında;

 • Mali yapı ile ilgili hedef tespit çalışmaları,
 • Bu hedeflere uygun analizlerin yapılması ve analizler ışığında uygun mali yapının oluşturulması,
 • Mali açıdan kuruluş ve/veya yatırım bölgesi seçimi analizi ve danışmanlığı,
 • Uygun şirket yapısının tespit edilmesi ve anahtar teslim şirket kuruluş işlemleri,
 • Hedeflere uygun genel muhasebe sisteminin kurulması veya revize edilmesi,
 • Maliyet muhasebesi sisteminin kurulması veya revize edilmesi,
 • Yönetim muhasebesi sisteminin kurulması veya revize edilmesi,
 • Finans-muhasebe bölümlerinin; insan kaynakları ve bilişim yapısı dahil tüm süreçlerin üstlenilmesi ve fiilen yönetimi,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde şirket oluşumları vb. tüm süreçlerin yönetimi,
 • Serbest Bölgelerde şirket oluşumları vb. tüm süreçlerin yönetimi,
 • Yabancı ortaklı şirket oluşumları konusunda sunulan danışmanlık hizmetlerimiz,
 • Yurtiçi ve yurtdışı irtibat büroları oluşumları konusunda sunulan danışmanlık hizmetlerimiz, Organize Sanayi Bölgesi, Endüstri Bölgeleri gibi ihtisas bölgelerinde mali uygulamalar konusunda sunulan hizmetlerimiz,
 • Tüm mali ve finansal işleyiş ile ilgili mali danışmanlık hizmetlerimiz
 • Firmanıza ait tüm muhasebe kayıt, arşivleme ve beyan işlemlerinin gerçekleşmesi için tarafımızdan personel yerleştirilmesi, eğitim ve denetimi
 • Muhasebe işlemlerinin, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri doğrultusunda kontrolünün yapılması,
 • İşten ayrılan personellerin kıdem, ihbar tazminatlarının hesaplanması, ihbarnamelerinin hazırlanması,
 • SGK bildirgelerinin hazırlanması ve bildirimlerin yapılması,
 • Personel işe giriş ve işten ayrılış işlemlerinin yapılması,
 • Personel uygulamaları ile ilgili konularda aktif danışmanlık sunulması

 

Lütfen takip ediniz: