Month: June 2019

DEFTER KAPANIŞ TASDİKLERİ

Bilindiği gibi 6102 sayılı TTK Kanunu’nun 64. Maddesi 3. Fıkrasında “ …….. Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar,…………….. notere yaptırılır. ……. “ der. KİMLER YEVMİYE DEFTERİ KAPANIŞ TASDİĞİ YAPTIRMALIDIR? Bilanço esasına göre defter tutan Gelir Vergisi Mükellefleri, Kollektif ve Adi Komandit Şirketler ile Anonim, Limited ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Kooperatifler ve Dernek ve Vakıfların İktisadi İşletmeleri yevmiye defterinin kapanış tasdikini yaptırması gerekir. YEVMİYE DEFTERİ KAPANIŞ TASDİĞİ YAPTIRMAMASI CEZASI ….  Read More

0 commentsGÜNCEL MAKALELER

MAYIS 2019 ÜFE, Yİ-ÜFE VE ENFLASYON DEĞİŞİM ORANLARI

MAYIS AYI TÜFE VE YİÜFE DEĞİŞİM ORANLARI Tuik tarafından 03.06.2019 tarihinde açıklanan verilere göre; Tüfe, bir önceki aya göre % 0,95 bir önceki yılın aynı ayına göre % 18,71 on iki aylık ortalamalara göre %19.91 artış göstermiştir. Yi-Üfe, bir önceki aya göre % 2,67 bir önceki yılın aynı ayına göre % 28,71 on iki aylık ortalamalara göre % 32,85 artış göstermiştir. Kısaca Aylık Enflasyon TÜFE’de % 0,95 Yİ-ÜFE’de % 2,67 artış göstermiştir. Yıllık Enflasyon TÜFE’de ….  Read More

0 commentsGÜNCEL MAKALELER

İÇ KONTROL NEDİR?

Şirketler ticari faaliyetlerini yerine getirirken, etkin bir iç denetim sistemini kurmaz, güvene dayalı klasik yöntemlerle  hareket ederse geri dönüşü olmayan riskler ile karşı karşıya kalması muhtemeldir. “Eşeğini sağlam kazığa bağla, komşunu hırsız çıkarma” Lütfen takip ediniz:

0 commentsBLOG

Mali Müşavirlik

  Ak Çözüm Danışmanlık’ ın  faaliyet alanlarının başında gelen Muhasebe Operasyonlarında, firmaların hedefleri ve planları ışığında en uygun yapılanmalarını, karar, başvuru, onay, uygulama ve değerlendirme süreçlerini yönetmekteyiz. Bu süreç şirket kuruluş planlaması ve şirket ortaklarına tüzel kişilik eğitimleri ile başlayarak, yaşayan tüm süreçleri organize etmek şeklinde yürütülmektedir. Muhasebe Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri kapsamında; Mali yapı ile ilgili hedef tespit çalışmaları, Bu hedeflere uygun analizlerin yapılması ve analizler ışığında uygun mali yapının oluşturulması, Mali açıdan kuruluş ….  Read More

0 commentsMüşavirlikHizmetleri

Ticari Defterlerin Kapanış ve Açılış Onayları

(E-defter kapsamında tutulan yevmiye ve kebir defterleri için 2019/Ocak ayına ilişkin 2019/Nisan ayında alınacak elektronik defter beratları Açılış Onayı, 2019/Aralık ayına ilişkin 2019/Nisan ayında alınacak elektronik defter beratı ise Kapanış Onayı olacak olup bunlar için başkaca onay yapılmayacaktır.) Muhasebeyle İlgili Olan Defterler Açılış Onay Zamanı Gelecek Yıllar Açılış Onayı Kapanış Onay Zamanı Yevmiye Defteri Kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlamadan önce noter tasdiki Defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminden önceki ay sonuna kadar noter tasdiki İzleyen faaliyet döneminin altıncı ….  Read More

0 commentsMüşavirlikHizmetleri

Kurum Kazançlarının Vergilendirilmesi

  Kurumlar Vergisinin Konusu ve  Özellikleri Kurumlar Vergisi Tam ve Dar mükellefleri ve Özellikleri (Sermaye Şirketleri, Kooperatifler, İktisadi Kamu Kuruluşları, Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler, İş Ortaklıkları (Joint Venture), Döner Sermayeli İşletmeler Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Muafiyetler Diğer Kanunlarda Yer Alan Muafiyetler Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre İstisna Kapsamına Alınan Kazançlar Diğer Kanunlarda Yer Alan İstisnalar Uluslar arası Antlaşmalarla Sağlanan İstisnalar ve Uluslar arası Kurumlara Tanınan İstisnalar İstisna Uygulaması ve Önemli Konular Safi Kurum Kazancının ….  Read More

0 commentsMüşavirlikHizmetleri

Ticari Kazançların Vergilendirilmesi (Gelir Vergisi)

  Ticari Faaliyetlerin Özellikleri Şahıs Şirketlerinin Ortaklık Yapısı ve Vergilendirmede özellik arz eden hususlar Bilanço esasına tabi Birinci sınıf Tacirlerin Gerçek Usulde Vergilendirmesi İşletme Hesabı esasına tabi İkinci sınıf Tacirlerin Gerçek Usulde Vergilendirmesi Birinci Sınıftan İkinci Sınıfa Geçiş Koşulları İkinci Sınıftan Birinci Sınıfa Geçiş Koşulları Ticari Kazancın Tespitinde İndirilecek Giderler Ticari Kazancın Tespitinde İndirilemeyecek Giderler Diğer Kanunlara Göre İndirilebilecek ve indirilemeyecek Giderler Yıllara Sari İnşaat ve Onarma İşlerinin Vergilendirilmesi Ticari Kazancın Tespiti ve İstisnaları (PTT ….  Read More

0 commentsMüşavirlikHizmetleri

Menkul Sermaye Gelirlerinin Vergilendirilmesi

  TL ve Döviz Cinsinden Vadeli Mevduat Faiz Geliri Vergilendirilmesi Hazine Bonosu Faiz Geliri Vergilendirilmesi Eurobondlardan elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi Yurtdışında Yaşayan T.C. Vatandaşlarının Elde ettiği Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi Kar Paylarının (Temettü Geliri) Vergilendirilmesi Repo Faiz Geliri Vergilendirilmesi Borsa Alım, Satım Kazancı Vergilendirilmesi Gayrimenkul Alım, Satım Değer Artış Kazancı Vergilendirilmesi Aile Bireyleri ile Küçüklerin, Kısıtlıların ve Mümeyyiz Olmayanların Vergilendirilmesi Menkul Sermaye İratlarının istisnaları, muafiyetleri vb. Konularda Danışmanlık Lütfen takip ediniz:

0 commentsMüşavirlikHizmetleri

Gayrimenkul Sermaye Gelirlerinin Vergilendirilmesi

  TL ve Döviz Cinsinden Konut Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi TL ve Döviz Cinsinden İşyeri Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi İşyeri Kira Gelirlerinden artan Stopaj alacağının iade işlemleri Yurtdışında Yaşayan T.C. Vatandaşlarının Elde ettiği Gayrimenkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi Yabancı Ülke Vatandaşlarının Türkiye’de elde ettiği Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi Çifte Vergilendirmeyi önleme antlaşması çerçevesinde elde edilen Gayrimenkul Gelirlerinin Vergilendirilmesi Aile Bireyleri ile Küçüklerin, Kısıtlıların ve Mümeyyiz Olmayanların Vergilendirilmesi Gayrimenkul Sermaye Gelirlerinin istisnaları, muafiyetleri Konularında Danışmanlık Lütfen takip ediniz:

0 commentsMüşavirlikHizmetleri

Vergi Hizmetleri

  Ak Çözüm Danışmanlık müşterilerine vergi düzenlemelerindeki son değişiklikleri ve gelişmeleri bildirerek, işletmeleri için çıkarımda bulunmaları hususunda uyarılarda bulunur. Ak Çözüm Danışmanlık tarafından sağlanan vergi hizmetleri aşağıdaki gibidir; Yerel ve uluslar arası vergi planlaması KDV çözümleri ve KDV danışmanlığı Vergi daireleri ile olan anlaşmazlıkların çözümlenmesi Serbest ticaret bölgeleri hakkında danışmanlık Yabancı çalışanlara ait vergi problemlerinin çözümlenmesi Şirket birleşmeleri ve satın almalar sırasındaki vergisel inceleme Ak Çözüm Danışmanlık gerekli durumlarda ve hukuki uzmanlaşmaya ihtiyaç duyulduğunda saygın ….  Read More

0 commentsMüşavirlikHizmetleri

Beyanname Hizmetleri

D.V. :1 ve 2 no’lu K.D.V. Beyannamelerinin düzenlenmesi, Tahakkuku ve bildirimi ile aylar  ve yıllar itibariyle beyanname değerlerinin    karşılaştırmalı analizinin yapılması. MUHTASAR    :Muhtasar Vergi Beyannamelerinin düzenlenmesi, Tahakkuku ve Bildirimi ile Beyannameyi oluşturan kalemlerin detaylı   Raporlanması. GELİR           :Ticari Kazanç (1. ve 2. sınıf Tüccarlar ve adi ortaklıklar) Menkul Sermaye İradı (Faiz, Temettü, alım satım kazancı)   Gayrimenkul   Sermaye  (Kira Geliri)   Diğer Gelirlere ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin    Hazırlanması, Tahakkuku ve bildirimi. KURUMLAR    :Tam ve Dar Mükelleflere ait Yıllık kurumlar vergisi beyannamenin hazırlanması Tahakkuku ve bildirimi. S.M.V.       :Bankacılık ve Sigorta Muameleleri Vergisi  Beyanı, Tahakkuku ve bildirimi SSK             :Sosyal ….  Read More

0 commentsMüşavirlikHizmetleri

Şirket Kuruluş

Şirket  Kuruluş  Ve Örgütlenme Hizmetleri Yabancı Şirket Kuruluşu (Anonim ve Limited) Yabancı Şirket Şube veya irtibat Bürosu Açılışı Serbest Bölgelerde Şirket Kuruluşu Anonim Şirket Kuruluşu Limited Şirket Kuruluşu Adi Ortaklık   Kuruluşu Şahıs Firması Kuruluşu Şirket Dönüşüm İşlemleri (Ltd.Şti.’den Anonim Şirkete veya Tersi Dönüşüm) Sermaye Artırımı ve Sermaye Ödendi rapor düzenleme Hisse Devri Adres Nakli Şube, Depo, Teşhir, Fabrika vb. Asıl işyerine bağlı ek birimlerin Açılışı Anonim Şirket Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul İşlemleri Anonim Şirket Mali Genel Kurulu ….  Read More

0 commentsMüşavirlikHizmetleri

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİ BEYANNAME ŞİFRESİNDEN AYRI OLARAK SİRKÜLER (TASLAĞI)

Konusu : Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan mükelleflerin/işverenlerin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda mevcut e- beyanname şifresinden ayrı olarak alınacak ilave bir şifre ile gönderebilmesi Tarihi : …/…/2019 Sayısı : VUK-117/2019-7 İlgili olduğu maddeler: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesi Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesinde; “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ….  Read More

0 commentsMEVZUAT DUYURULARI

GÜVENLİ MOBİL ÖDEME VE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ  (Sıra No: 507) Giriş MADDE 1 – (1) Günümüzde bilgi-iletişim ve finansal teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler ile elektronik belge uygulamalarında kat edilen önemli mesafeler, mükelleflerimizin iş süreçlerini, ödeme ve tahsilat süreçlerini, müşterilerine düzenlemekte oldukları belgelerin oluşturulması, iletilmesi ve muhafazasında sağlamakta olduğu verimlilik, maliyet avantajı, işlem kolaylığı ve etkin analiz ve denetim kolaylığı nedeniyle, yeni uygulamaların mükelleflerimizin kullanımına sunulmasının önemini artırmaktadır. Bu kapsamda, bankalar, elektronik para kuruluşları, ödeme kuruluşlarınca sunulan yeni teknolojik gelişmelere uygun, ….  Read More

0 commentsMEVZUAT DUYURULARI